Month: กรกฎาคม 2020

จุดชมวิวที่น่าไปเที่ยวหลังโควิด วัดพระธาตุหนองบัว เป็นว Read More

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจ Read More

เทือกเขาอันนะปุรณะ

เทือกเขาอันนะปุรณะ (Annapurna Massif) เป็นส่วนหนึ่งของเ Read More

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว กลางคืนดูดาว เช้าชมทะเลหมอก จังหวัดน่าน ดอยเ Read More

#ดอยภาคเหนือ

ดอยภาคเหนือ ยอดเขาหลวง มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อน เป็น ยอ Read More

ดอยยอดฮิตหลังโควิด ภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย สวรรค์ของคน Read More

ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว อยู่ในค Read More

ดอยแม่ตะมาน หรือ สันป่าเกี๊ยะ ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน Read More

ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมพื้ Read More

ดอยเชียงดาว

ดอยเชียงดาว สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2,275 เมตร Read More