Category: Uncategorized

ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมพื้ Read More

ดอยเชียงดาว

ดอยเชียงดาว สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2,275 เมตร Read More

ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง ตั้งอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยตอนกลาง ปัจจุบันตั้ง Read More

 อุทยานขุนสถาน อุทยานขุนสถาน มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นพื้ Read More

  ดอยภูแว  ดอยภูแว  ตั้งอยู่ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ในเขต Read More

ดอยเชียงดาว หรือ ดอยหลวงเชียงดาว เป็นภูเขาหรือยอดเขาที่ Read More

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอจอมทองอำ Read More

เดินทางไปตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปตาม Read More

ทะเลสาบดอยเต่า เมื่อประมาณ 35 ปีที่แล้วหรือประมาณ 2507 Read More

1 8 9 10